Tehnička podrška

Poštovana/poštovani,

Tehničke primedbe u stanu/lokalu/GM u kompleksu PETICA (Blok 63) – možete prijaviti putem sledećeg linka: Kliknite ovde

Kupac u roku od 24 h može izvršiti samo jednu prijavu primedbi.

Sve prijave poslate posle 15 h evidentiraju se prvog narednog radnog dana.

U slučaju havarije, kontaktirajte službu obezbeđenja u lokalu 19 u objektu PETICA direktno ili putem telefona 064/83-199-28.

 

Građevinska direkcija Srbije d.o.o.